Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika

Novinky – Výskum a štatistika

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Čítať viac »

Kultúra v štyroch dejstvách

Kde žijú na Slovensku kultúrni všežravci? Vnímame Gustáva Husáka ako hrdinu alebo ako zločinca? Kam nás to viac priťahuje? Na východ alebo na západ? Kto stojí na oboch barikádach kultúrnej

Čítať viac »

Výskum v službách kultúry

Publikáciu vydávame pri príležitosti 50. výročia založenia Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky, ako prvého pracoviska, na ktorom sa začala na inštitucionálnej úrovni rozvíjať sociológia kultúry. Jeho činnosť trvala bez

Čítať viac »

Dáta v kultúrnej politike

V máji 2018 zorganizoval Odbor výskumu a štatistiky kultúry v spolupráci s Fondom na podporu umenia odborné sympózium na tému Kultúrna politika – dáta a hodnota. Myšlienka podujatia vznikla v súvislosti s rastúcou potrebou prepojenia inštitúcii

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.