Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Výskum v službách kultúry

Výskum v službách kultúry

Publikáciu vydávame pri príležitosti 50. výročia založenia Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky, ako prvého pracoviska, na ktorom sa začala na inštitucionálnej úrovni rozvíjať sociológia kultúry. Jeho činnosť trvala bez prestávky až do roku 1992, kedy bola prerušená na takmer jednu celú dekádu. Až v roku 2001 na jeho pôsobenie nadviazal Odbor výskumu a štatistiky kultúry.

Našim cieľom je čitateľom priblížiť vývoj sociológie kultúry v 2. polovici 20. storočia na pozadí dejín sociológie na Slovensku, a to na konkrétnom príklade Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky v Bratislave. Pokúsime sa priblížiť vznik a výskumnú činnosť ústavu a objasniť, aký vplyv mala politicko-spoločenská situácia spomínaného obdobia na jeho pôsobenie a naopak, aký dopad mali jeho výskumné aktivity na spoločnosť.
Dozviete sa o tom, ako fungovalo toto pracovisko medzi rokmi 1968 až 1992, pričom sa zameriame na jeho vedeckovýskumnú činnosť. Myslíme si, že spracovanie svojich dejín je dôležité pre každé pracovisko, obzvlášť pre také, ktoré pôsobí v oblasti spoločenských vied.

Autori: Ľubor Hallon a Dominika Lešková

Rok vydania: 2018

Výskum v službách kultúry – PDF na stiahnutie

Tento článok bol zverejnený 17. 7. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.