Termín vyplnenia štatistických výkazov KULT sa vzhľadom na súčasnú situáciu mení na 30. apríl 2020.