Úvod » Aktuality » Mapovanie symbolických hraníc v našej spoločnosti

Mapovanie symbolických hraníc v našej spoločnosti

Vedecké kolokvium 2024 článok
Kultúrna spotreba, životné štýly a identity Slovákov (Vedecké kolokvium).

Akú podobu majú symbolické hranice v našej spoločnosti? Prečo vznikajú a ako formujú slovenskú kultúru? Sú procesy sociálno-kultúrnej diferenciácie na Slovensku podobné ako v iných krajinách, alebo existujú národné špecifiká?

Pozývame Vás na vedecké kolokvium, ktorého cieľom je prezentovať výskumy a teórie zaoberajúce sa slovenskou spoločnosťou a kultúrou naprieč rôznymi (ale príbuznými) disciplínami, ako je sociológia, kulturológia, estetika, sociálna psychológia a iniciovať interdisciplinárny dialóg o podobách, príčinách a dôsledkoch sociálnej dištinkcie a vytvárania symbolických hraníc v slovenskej spoločnosti.

Dátum konania: 19. 3. 2024, V-klub

Tento článok bol zverejnený 11. 3. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.