Úvod » O nás » Vydavateľská činnosť – Časopisy

Vydavateľská činnosť – Časopisy

NOC: Radosť z tvorivosti

Dôležitou súčasťou činnosti NOC je vydávanie troch odborných časopisov.
Národná osveta je venovaná miestnej kultúre, neprofesionálnemu umeniu a vzdelávaniu, ponúka širokú škálu tém a poradenstva – od kreatívneho priemyslu až po prehľad operačných a grantových programov. Súčasťou časopisu sú Metodické listy zamerané na jednotlivé oblasti záujmovej umeleckej činnosti. Vychádza štyrikrát do roka.
Javisko je odborný časopis o amatérskom divadle a umeleckom prednese. Okrem informácií, reflexií a recenzií poskytuje priestor na fundovanú diskusiu odborníkov a milovníkov amatérskeho divadla a umeleckého prednesu o stave a smerovaniach týchto dôležitých súčastí neprofesionálnej kultúry na Slovensku. Vychádza trikrát do roka.
Sociálna prevencia sa zameriava na nežiaduce sociálne a sociálnopatologické javy. Odborný časopis prináša analýzy širokého okruhu aktuálnych tém od látkových a nelátkových závislostí cez nebezpečenstvá internetu, komunikáciu v rodine až po prevenciu napríklad v oblasti extrémizmu. Časopis vychádza dvakrát do roka.

 

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 21. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.