Celoštátna spolupráca

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Asociácia kultúrnych inštitúcií obcí a miest Slovenska
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike