Sprístupňujeme príspevky zo seminárov Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry a Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb. Odborné príspevky boli orientované na témy ako predchádzanie rasizmu a xenofóbii, potreby zdravotne ťažko postihnutých občanov v oblasti kultúry.

Prezentácia – Vasilová

Prezentácia – Jeleňová

Prezentácia – Kromková

Prezentacia – Chomová

Prezentácia – Janický

Prezentácia – Hasaj

Prezentácia – Piliarová