Asociácia lektorov a kariérnych poradcov pripravila niekoľko online prezentácií na témy ako časový manažment, asertivita, či prezentačné zručnosti. Všetky si môžete zadarmo stiahnuť na ich webovej stránke.