Profesijné vzdelávanie

Rok Ľudovíta Štúra a osveta

Zborník príspevkov z kolokvia venovaného 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra zdôrazňuje aktuálnosť jeho duchovného, národného, kultúrneho, politického i štátneho programu a odkazu dnešku. Rok Ľudovíta Štúra a osveta pdf

Čítať viac »

Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Zborník príspevkov z konferencie prináša množstvo informácií, podnetov a príkladov starostlivosti o kultúrne dedičstvo, ktoré môžu čitateľa inšpirovať pri realizácii aktivít s danou problematikou. Kultúrne dedičstvo – zborník pdf

Čítať viac »

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Metodický materiál charakterizuje dobrovoľníctvo, jeho kľúčové pojmy, ale najmä ukazuje postupy ako zapájať dobrovoľníkov do činnosti organizácií v oblasti kultúry. Snahou je usmerňovať prácu dobrovoľníkov a vo väčšej miere a

Čítať viac »

Aspekty a trendy súčasnej kultúry

Ponúkame všetkým, čo sa zaujímajú o dianie v kultúre pohľad na súčasné problémy a trendy v kultúrnom živote na miestnej úrovni. Dozviete sa o nových kultúrnych potrebách, kultúrnych aktivitách, kultúrnom

Čítať viac »

Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Publikácia Vám predstaví teoretické poznatky, metodické prístupy i dobrú prax v oblasti záujmového vzdelávania. Autori príspevkov poukazujú na realizáciu nových obsahov, postupov a aktivít v kultúrno-osvetovej činnosti. Záujmové vzdelávanie pdf

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.