Publikácia vás zaujme prehľadnou charakteristikou antropologických teórií vo vzťahu ku kultúre. Podrobne opisuje rôzne druhy teórií ̶ evolucionalistickú, psychologické, štrukturálnu, ekologickú a pod. a ich predstaviteľov. Poukazuje na vznik pojmu kultúra a metódy jej štúdia a taktiež na trendy v súčasnej vede o spoločnosti, dobe a človeku. Autor pridáva aj slovník pojmov, bibliografiu, registre.

Přehled antropologických teórii kultúry