V tejto učebnici sa stretnete so základným pojmami, ktoré približujú komunikáciu v celej jej šírke so zameraním na vzdelávanie dospelých. Táto online učebnica vám ozrejmí, čo je to efektívna sociálna komunikácia, poukáže na jej obsah, druhy aj komunikačný proces. Môžete zistiť viac o asertivite, empatii, spätnej väzbe, komunikačných bariérach i úlohe komunikácie pri lektorovaní a prezentáciách.

Komunikácia vo VD