Táto vedecká monografia poukazuje a význam a úlohy lektora vo vzdelávaní dospelých. Nájdete v nej teoretické východiska lektorského pôsobenia, charakteristiky lektora, opis jeho profesijných kompetencií a špecifiká lektorského pôsobenia na rôzne cieľové skupiny – seniorov, učiteľov a v zdravotnej edukácii. Množstvo teoretických poznatkov i výskumného materiálu predstavuje lektora ako osobnosť významne ovplyvňujúcu kvalitu vzdelávania.

Andragogicky rozvoj lektora