Národné osvetové centrum realizovalo dva webináre, ktorých témou bol strategický a krízový manažment a angažovanie tímov v neistých situáciách.

Webináre boli zamerané na riaditeľov a riadiacich pracovníkov, lídrov a manažérov regionálnych kultúrnych inštitúcií a ďalších kultúrnych organizácií. Online webináre sa uskutočnili 23. júla 2020 a 13. augusta 2020. Lektorom webinárov bol PhDr. Marián Štermenský, PhD., senior konzultant, lektor Prebonus Consulting, s. r. o.

Prvý webinár sa zaoberal otázkami riadenia organizácií v kríze a po kríze. Témou bola tvorba nových stratégií, reštrukturalizácia organizácií a implementácia nového správania a novej kultúry po zmenách, ktoré prináša táto doba. Lektor sa zameral na tvorbu a implementáciu stratégií a postupov pri motivácii organizácií na nové výkony, ktoré môžu pomôcť kultúrnym organizáciám v náročných situáciách nastaviť procesy a spôsoby nového myslenia a práce s cieľom prosperovať a uspieť.

Druhý webinár ozrejmil postupy, ktoré môžu pomôcť manažérom kultúry pri riadení a vedení ľudí tak, aby boli zachované hodnoty a misia organizácie. V nových podmienkach sa menia aj kompetencie pracovníkov kultúrnych organizácií, ktorí budú musieť inovovať obsah práce i pracovné procesy. Lektor prezentoval postupy zacielené na výkon zamestnancov v záujme prežitia organizácie. Zdôraznil potrebu korigovať prijatú stratégiu smerom k stavu „new normal“ a odporúčal sústrediť sa na organizovanie a motivovanie ľudí, využívať vedenie príkladom a pozitívnu energiu.

Na webinároch sa zúčastnilo 31 účastníkov, ktorí mali možnosť diskutovať s lektorom o preberaných témach a zároveň dostali aj študijné materiály, ktoré budú sprístupnené na webových portáloch NOC.