Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Ako transformovať kultúrne organizácie k novým výkonom?

Ako transformovať kultúrne organizácie k novým výkonom?

Národné osvetové centrum realizovalo dva webináre, ktorých témou bol strategický a krízový manažment a angažovanie tímov v neistých situáciách.

Webináre boli zamerané na riaditeľov a riadiacich pracovníkov, lídrov a manažérov regionálnych kultúrnych inštitúcií a ďalších kultúrnych organizácií. Online webináre sa uskutočnili 23. júla 2020 a 13. augusta 2020. Lektorom webinárov bol PhDr. Marián Štermenský, PhD., senior konzultant, lektor Prebonus Consulting, s. r. o.

Prvý webinár sa zaoberal otázkami riadenia organizácií v kríze a po kríze. Témou bola tvorba nových stratégií, reštrukturalizácia organizácií a implementácia nového správania a novej kultúry po zmenách, ktoré prináša táto doba. Lektor sa zameral na tvorbu a implementáciu stratégií a postupov pri motivácii organizácií na nové výkony, ktoré môžu pomôcť kultúrnym organizáciám v náročných situáciách nastaviť procesy a spôsoby nového myslenia a práce s cieľom prosperovať a uspieť.

Druhý webinár ozrejmil postupy, ktoré môžu pomôcť manažérom kultúry pri riadení a vedení ľudí tak, aby boli zachované hodnoty a misia organizácie. V nových podmienkach sa menia aj kompetencie pracovníkov kultúrnych organizácií, ktorí budú musieť inovovať obsah práce i pracovné procesy. Lektor prezentoval postupy zacielené na výkon zamestnancov v záujme prežitia organizácie. Zdôraznil potrebu korigovať prijatú stratégiu smerom k stavu „new normal“ a odporúčal sústrediť sa na organizovanie a motivovanie ľudí, využívať vedenie príkladom a pozitívnu energiu.

Na webinároch sa zúčastnilo 31 účastníkov, ktorí mali možnosť diskutovať s lektorom o preberaných témach a zároveň dostali aj študijné materiály, ktoré budú sprístupnené na webových portáloch NOC.

Tento článok bol zverejnený 3. 9. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.