Preskočiť na obsah

Víkendový kurz zbormajstrov 2018

Dirigenti všetkých typov amatérskych speváckych zborov sa môžu počas Víkendového kurzu zbormajstrov od 7. do 9. septembra 2018 zdokonaliť v taktovacej technike, metodike práce so speváckym zborom, nácviku skladieb a hlasovej výchove. Kurz povedú lektori Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., pedagogička VŠMU v Bratislave a JAMU v Brne; Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., dirigent a pedagóg AU v Banskej Bystrici; Mgr. Katarína Kružíková, pedagogička ZUŠ v Senici. Účastnícky poplatok za kurz, ktorý pripravilo Národné osvetové centrum v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote, je 10 eur. Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravovanie, pitný režim, zborovú literatúru, študijný materiál, lektorskú a organizačnú činnosť. V cene poplatku je aj zabezpečenie opatrovania detí účastníkov kurzu. Cestovné si účastníci hradia sami. Prihlášku treba poslať najneskôr do 24. 8. 2018 na adresu eleonora.huncagova@nocka.sk. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Prihláška

Mládež spieva 2018 je venovaná jubileám

Súťažná časť celoštátnej postupovej súťaže Mládež spieva 2018 sa začne v piatok 11. mája.  V rámci nej sa predvedie päť speváckych zborov z rôznych kútov Slovenska, ktoré na celoštátnu súťaž postúpili z Prešovského, Košického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. „Repertoár súťažných zborov bude zložený z tvorby domácich i zahraničných skladateľov, ale predovšetkým z tvorby slovenských skladateľov Eugena Suchoňa a Bartolomeja Urbanca, ktorých jubileá si tento rok pripomíname,“ hovorí Dominika Semaňáková z Národného osvetového centra.
    Výkony súťažiacich zborov bude posudzovať odborná porota zložená z odborníkov v oblasti zborového spevu na čele s profesorkou Blankou Juhaňákovou. Okrem súťažného programu tento rok na spevákov a dirigentov čakajú dva workshopy. Prvý workshop pre členov speváckych zborov bude viesť hosťujúci dirigent Jan Pirner a bude sa venovať úpravám českých ľudových piesní. Druhý workshop bude určený predovšetkým dirigentom speváckych zborov a pod vedením lektorky a dirigentky Moniky Bažíkovej budú spoločne preberať súčasné trendy v zborom speve. Vyvrcholením celoštátnej súťažnej prehliadky bude slávnostné vyhodnotenie výsledkov a záverečný galakoncert, na ktorom sa predstavia všetky spevácke zbory vrátane českého hosťa.
Podujatie Mládež spieva umožňuje najlepším mládežníckym zborom na Slovensku koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou, čo pomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. Členovia zúčastnených zborov prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné vedomosti z oblasti zborového spevu a učia sa svojím spevom vnímať krásu hudby. Vyhlasovateľom a odborným garantom 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2018 je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Podujatie je podporené z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia. Mládež spieva 2018 sa uskutoční v rámci Roka zborového spevu.
Programový plagát