Tvorba pre zbor

Webinár vznikol na festivale TVOR•BA 2½ a je určený pre skladateľov, dirigentov, hudobníkov aj širšiu verejnosť.

Táto prednáška vám pomôže sa zoznámiť, i keď veľmi „z rýchlika“, so základmi kompozície pre zborové teleso, oboznámi vás s úskaliami ľudského hlasu, s ich správnym vedením a s možnosťami v notovom zápise v súvislosti napríklad aj so zhudobneným textom. Okrem iného sa určite spomenie potreba dýchania spevákov, ktorú musí mať na zreteli každý hudobný skladateľ.
„Ak by skladateľ dokázal povedať, čo chce povedať, slovami, neobťažoval by sa to povedať hudbou,“ povedal významný rakúsky hudobný skladateľ a dirigent Gustav Mahler. Pretavme teda „to, čo chceme povedať“, do umenia zborovej hudby.

Lektor:

doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. získal vedecko-pedagogický titul „docent“ v roku 2019. Pôsobí ako pedagóg skladby a teoretických predmetov na bratislavskom Konzervatóriu, VŠMU v Bratislave, HAMU v Prahe a na JAMU v Brne. Jeho kompozičná tvorba zaznela, okrem domácej pôdy i v zahraničí, napr. v New Yorku, Moskve, Portugalsku, či v poľskom meste Žory. V roku 2013 mu bola udelená Cena Jána Levoslava Bellu za jeho kompozíciu – duchovnú kantátu „O Mitissima Virgo Maria“ a v tomto roku (2013) sa takisto stal dvorným skladateľom komorného zoskupenia Ad libitum z Budapešti.

Literatúra a zdroje:

  1. Rachmaninov – В молитвах неусыпающую Богородицу
    https://www.youtube.com/watch?v=PnzsOnb-Shs
  2. P. da Palestrina – Ego sum panis vivus
    https://www.youtube.com/watch?v=FeOdI68d58Y
  3. Ľ. Bernáth – O stellae coruscantes
    https://www.youtube.com/watch?v=c5R5z1KiGYc&t=124s

Tento článok bol zverejnený 24. 2. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.