Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Mládež spieva 2019 – výsledky

Už 50. ročník súťaže detských speváckych zborov sa uskutočnil v Prievidzi v dňoch 29. – 30. mája 2019. Keďže sa ...
Čítať Viac

Mládež spieva oslávi v Prievidzi päťdesiatku

Súčasťou slávnostného otvorenia najvýznamnejšieho zborového podujatia na Slovensku bude v stredu 29. mája ocenenie zbormajstrov detských speváckych zborov a vystúpenie ...
Čítať Viac

Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 28. – 30. októbra 2020 v Prievidzi.

 

Prihlásenie na Mládež spieva 2020