Viva il canto je celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov. Jediná vrcholná celoštátna súťaž pre dospelé spevácke zbory sa uskutočňuje od roku 2013 a nadväzuje na tradíciu celoštátnych súťaží pre dospelé spevácke zbory, ktoré sa konali od 70.  až do konca 90. rokov 20. storočia. Súťaž je určená pre veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Viva il canto 2017 – výsledky

V ý s l e d k y 3. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 20. – 21 ...
Čítať Viac

Viva il canto 2017 – tlačová správa

Viva il canto 2017 po podujatí Evanjelický kostol v Spišskej Novej Vsi sa stal na dva dni centrom zborového spevu. V dňoch ...
Čítať Viac

Propozície na rok 2019 budú zverejnené koncom roku 2018.

Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 4. – 6. 10. 2019 v Spišskej Novej Vsi.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2018.

Viva il canto 2015 – výsledky

Z á p i s n i c a zo zasadnutia odbornej poroty na 2. ročníku Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych ...
Čítať Viac

Viva il canto 2015 – tlačová správa

Medzinárodný deň zborového spevu oslávilo 320 spevákov v Košiciach. MDZS oslávime len o pár dní neskôr Tretí októbrový víkend Som rada Prešovčania, ...
Čítať Viac