Úvod » Vzdelávanie » Umelecké vzdelávanie » Tvorba so zborom

Tvorba so zborom

Webinár vznikol na festivale TVOR•BA 2½ a je určený pre pre dirigentov, spevákov, hudobníkov aj širšiu verejnosť.

Predstavíme vám, ako má zbormajster správne viesť spevácky zbor so zreteľom na zodpovednosť umeleckej úrovne zvereného telesa. Správny zbormajster okrem iného tvorí dramaturgiu repertoáru a takisto je mentorom výkonov a hlasovej výchovy spevákov. Jan Amos Komenský povedal: „Každá práca vyžaduje celého človeka.“ Dovoľte nám teda pozvať vás na prednášku o obšírnej práci zbormajstra.

Lektor:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. vyštudoval odbor hudobná výchova na Pedagogickej fakulte v Nitre. Je odborným asistentom na Katedre hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici. Viedol detský spevácky zbor Rokoš a neskôr detský spevácky zbor Prieboj, s ktorým koncertoval a úspešne súťažil nielen doma, ale i v zahraničí, napr. v Poľsku, Bulharsku, Belgicku, Švajčiarsku, Grécku, Veľkej Británii či v hlavnom meste štátu Iowa v USA: Des Moines. Posledné roky bol hlasovým pedagógom a dirigentom ženského speváckeho zboru Mladosť pri PF UMB v Banskej Bystrici.

Literatúra a zdroje

  • súkromný archív lektora

Tento článok bol zverejnený 25. 2. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.