Pozývame vás na workshop pre dirigentov detských, mládežníckych a dospelých speváckych zborov spojený s prehliadkou speváckych zborov, ktorý sa bude konať 8. – 9. 11. 2019. Podujatie organizuje Pohronské osvetové stredisko v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Žiari nad Hronom. Lektorom workshopu je doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., dirigent a pedagóg Akadémie umení v Banskej Bystrici.