Pravidelnou súčasťou podujatia Mládež spieva sú vzdelávacie semináre pod vedením slovenských, ale i zahraničných lektorov. Na svoje si prídu nielen zúčastnení speváci, ale aj dirigenti. V roku 2018 sa pod názvom Súčasné trendy v zborovom speve konal workshop pod vedením Mgr. Moniky Bažíkovej, na ktorom sa dirigenti a vedúci zborov mohli dozvedieť nové informácie zo sveta zborového spevu v praxi.

sú vzdelávacie semináre pod vedením slovenských, ale i zahraničných lektorov. Na svoje si prídu nielen zúčastnení speváci, ale aj dirigenti. V roku 2018 sa pod názvom Súčasné trendy v zborovom speve konal workshop pod vedením Mgr. Moniky Bažíkovej, na ktorom sa dirigenti a vedúci zborov mohli dozvedieť nové informácie zo sveta zborového spevu v praxi.