Letný kurz zbormajstrov sa koná spravidla na začiatku júla. Cieľovú skupinu kurzu tvoria dirigenti všetkých druhov amatérskych speváckych zborov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti, ako aj celkový rozhľad v tejto problematike (začiatočníci i pokročilí). Kurz pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich obsahových okruhov, ktoré budú prezentované formou prednášok – seminárov, ale tiež v rámci individuálnych konzultácií s lektormi. Prednášky a praktické cvičenia budú prebiehať aj paralelne v skupinách podľa výberu. Účastníci kurzu si so sebou môžu priniesť partitúry, pri ktorých potrebujú odbornú konzultáciu. Prvá časť kurzu bude venovaná problematike detských zborov, druhá časť kurzu problematike dospelých speváckych zborov.

V roku 2018 sa kurz konal 4. – 9. júla 2018 v Želiezovciach a lektormi boli Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., pedagogička VŠMU v Bratislave a JAMU v Brne Mgr. Tatiana Švajková, PhD., zbormajsterka viacerých speváckych zborov a pedagogička FiF Prešovskej univerzity v Prešove Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., dirigent a pedagóg AU v Banskej Bystrici Anežka Balušinská, DiS. art., dirigentka a pedagogička ZUŠ v Handlovej Mgr. Katarína Kružíková, pedagogička ZUŠ v Senici.