Úvod » Aktuality » Ponuka organizovania celoštátnych kôl postupových súťaží od roku 2025

Ponuka organizovania celoštátnych kôl postupových súťaží od roku 2025

NOC: Radosť z tvorivosti
V snahe poskytnúť možnosť realizovať celoštátne podujatia aj ďalším inštitúciám uverejňujeme ponuku usporiadať celoštátne kolá súťaží.

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasuje celoštátne postupové súťaže, prehliadky a výstavy. V snahe poskytnúť možnosť realizovať tieto najvýznamnejšie celoštátne podujatia v jednotlivých oblastiach na Slovensku aj ďalším osvetovým strediskám, či iným kultúrnym inštitúciám a prezentovať špičku týchto hnutí, uverejňujeme ponuku usporiadať nasledujúce celoštátne kolá súťaží:

  1. Eniki Beniki v rokoch 2025 – 2029 (tri ročníky s dvojročnou periodicitou),
  2. Jazykom tanca v rokoch 2025 – 2028 (dva ročníky s trojročnou periodicitou),
  3. FEDIM v rokoch 2025 – 2028 (štyri ročníky s ročnou periodicitou),
  4. Výtvarné spektrum v rokoch 2025 – 2028 (štyri ročníky s ročnou periodicitou),
  5. AMFO v rokoch 2025 – 2028 (štyri ročníky s ročnou periodicitou),
  6. Viva il canto v rokoch 2025 – 2029 (tri ročníky s dvojročnou periodicitou).

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na tatiana.siskova@nocka.sk, a to najneskôr do 6. mája 2024,s prílohou, ktorá bude obsahovať vypracovaný návrh projektu celoštátneho kola súťaže/-í v písomnej forme (Word, PDF). Vypracovaný projekt musí spĺňať podmienky na usporiadanie daného podujatia, ktoré nájdete ako prílohy v závere tohto článku. Môžete sa prihlásiť na usporiadanie celoštátneho kola jednej alebo viacerých súťaží z uvedeného zoznamu. Ak ste aktuálne organizátorom celoštátneho kola súťaže, ktoré je predmetom tejto výzvy, nevylučuje Vás to z možnosti prihlásiť sa.

O výbere organizátora celoštátnych kôl súťaží bude rozhodovať odborná komisia zostavená Národným osvetovým centrom.

Veríme, že nájdeme skúseného organizátora na podujatia takéhoto významu a budeme môcť aj naďalej spoločne rozvíjať a smerovať dané oblasti na Slovensku.

Tento článok bol zverejnený 16. 4. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.