Úvod » Aktuality » Od kvalitnej predlohy ku kvalitnému umeleckému prednesu

Od kvalitnej predlohy ku kvalitnému umeleckému prednesu

Hviezdoslavov Kubín 2024 958x631
Pozvánka na vzdelávanie pre pedagógov SJ a L zo ZŠ, pedagógov ZUŠ, lektorov umeleckého prednesu detí a hodnotiteľov umeleckého prednesu v rámci celoštátnej prehliadky a súťaže 70. Hviezdoslavov Kubín.

Tvorivý seminár je určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry zo základných škôl, pedagógom základných umeleckých škôl, lektorom umeleckého prednesu detí a pedagógom, ktorí majú záujem hodnotiť umelecký prednes ako porotcovia v rámci nižších kôl súťaže HK.

Účastníci sa budú venovať témam:

  • kritériá na výber kvalitnej umeleckej predlohy na umelecký prednes,
  • dramaturgická úprava textu – krátenie textu, montáž,
  • analýza textovej predlohy – praktické cvičenia a aktivity zamerané na podvedomú a vedomú analýzu,
  • budovanie dramaturgie umeleckého prednesu,
  • kritériá hodnotenia umeleckého prednesu.

Z týchto hľadísk preskúmajú aj texty a prednesy, ktoré zaznejú v programovom bloku detských recitátorov.

Lektorka: Marica Šišková (1968)

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre, učiteľstvo pre I. st. ZŠ (Mgr.), a odbor bábkarská réžia a dramaturgia na DF Vysokej školy múzických umení v Bratislave (Bc.). Od roku 2006 pracuje ako vedúca LDO na ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Je režisérkou, dramaturgičkou a lektorkou umeleckého prednesu, divadla poézie a detskej dramatickej tvorivosti. Patrí medzi najúspešnejšie pedagogičky umeleckého prednesu a divadla, jej žiaci sú oceňovaní na celoštátnych súťažiach a prehliadkach umeleckého prednesu a viacerí z nich sa etablovali v profesionálnej sfére. Založila divadelné súbory Rámus Vinodol, Zasesmelendve, Slúchadlo, Drim, Deficit, Datív, s ktorými získala v rokoch 2006 – 2023 na celoštátnych a medzinárodných súťažných festivaloch významné ocenenia.

Kde: Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín
Kedy: v rámci celoštátneho kola 70. Hviezdoslavovho Kubína – 18. – 22. 6. 2024
Organizuje: Národné osvetové centrum, Bratislava
Kontakt: Mgr. art. Renata Jurčová, e-mail: renata.jurcova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Časový harmonogram bližšie upresníme s uzatvorením programu v júni. Prezentácia sa uskutoční v utorok 18. 6. 2024 od 10:00 do 10:30. Odchodový deň je v piatok 21. 6. 2024 do 12:00.

Registrovať sa môžete elektronicky: https://www.nocka.sk/registracia/

Registrácia je záväzná.
Limitovaný počet účastníkov/-čiek: 10 osôb
Vzdelávanie je bezplatné, ale ubytovanie, stravu a cestu si účastník hradí sám.

Prihlasovanie je možné do 10. 6. 2024.

Tento článok bol zverejnený 17. 4. 2024 a naposledy aktualizovaný 25. 4. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.