Zborový spev patrí k jednej z najstarších oblastí neprofesionálneho umenia. Vznikol ako kategória vážnej hudby a v prevažnej miere do nej patrí až dodnes. Vyvíjal sa od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné moderne viachlasové skladby. Počiatky organizovanej činnosti speváckych zborov na Slovensku sa viažu k vzniku spevokolov v 19. storočí. Masovo sa zborové spievanie začalo rozvíjať v 50. rokoch 20. storočia a jeho vývoj kvantitatívne i kvalitatívne vrcholil v 80. a 90. rokoch. Národné osvetové centrum v súčasnosti vyhlasuje a odborne garantuje celoštátne zborové súťaže pre deti a mládež (Mládež spieva) i dospelých (Viva il canto), zabezpečuje metodickú podporu a organizuje vzdelávacie aktivity pre dirigentov, hlasových pedagógov, vedúcich zborových kolektívov aj samotných členov speváckych zborov.

 

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Oslava zborového spevu už týždeň pred Medzinárodným dňom zborového spevu

V Spišskej Novej Vsi sa už po druhýkrát uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2019 celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov ...
Zobraziť

Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Národným osvetovým centrom pozývajú spevácke zbory na 39. ročník Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, ...
Zobraziť

Fotografie z krajského kola súťaže Viva il canto 2019

Krajské kolo sa uskutočnilo v Trnavskom kraji ...
Zobraziť
Loading...
Neboli nájdené žiadne články.
Neboli nájdené žiadne články.

Prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., Bratislava

Mgr. Tatiana Švajková, PhD., Prešov

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD., Prievidza

Mgr. Viera Džoganová, Michalovce

Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., Banská Bystrica

Mgr. Jozef Kazán, Branč

Doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD., Žilina

PaedDr. Martin Puhovich, PhD., Bratislava

Anežka Balušinská, DiS. Art., Handlová

Mgr. Ondrej Hluchý, Senica

Mgr. Helena Žňavová, Žiar

Mgr. Július Krajčík, Topoľčany

Mgr. Ľudmila Húsková, Prievidza

Mgr. art. et MgA. Oľga Budinská, Detva

Bc. Veronika Veverková