Úvod » Aktuality » Viva il canto 2023 – zhodnotenie a výsledky

Viva il canto 2023 – zhodnotenie a výsledky

Viva il canto 2023 600x395 článok
V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil 6. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto, vrcholného podujatia svojho druhu na Slovensku.

V dňoch 14. – 15. októbra 2023 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil šiesty ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto, vrcholného podujatia svojho druhu na Slovensku.

Celoštátne kolo odštartoval v sobotu 14. októbra workshop o hlasovej výchove, ktorý viedla pred všetkými účastníkmi podujatia Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., v priestoroch koncertnej sály ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. Workshop vyhľadávanej lektorky a pedagogičky vzbudil u súťažiacich zboristov chuť ďalej sa dovzdelávať a zlepšovať svoju hlasovú techniku.

V tých istých priestoroch o 19:00 slávnostne otvorila podujatie svojím príhovorom riaditeľka SKCaK v Spišskej Novej Vsi, hlavného organizátora, Mgr. Monika Tkáčová. Prítomnému publiku sa následne prihovoril generálny riaditeľ NOC Mgr. Erik Kriššák.

Po motivačnom otvorení súťaže už nič nebránilo hosťovi podujatia, vokálnej skupine Voising, aby predviedli svoje umenie na otváracom koncerte. Aranžmány populárnych piesní v ich podaní si podmanili publikum, ktoré sa reagovalo spoločným spievaním, a po koncerte nebolo možné stretnúť človeka, ktorého by nezdobil úsmev na tvári.

Nasledujúci deň so začiatkom o 10:00 sa uskutočnila v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi súťažná prehliadka speváckych zborov z celého Slovenska, ktorých účasť na celoštátnom kole bola podmienená predošlým postupom z krajských kôl súťaže. Všetky zbory zaujali svojím sviežim repertoárom, odzneli skladby z tvorby skladateľov hudobnej renesancie, baroka, klasicizmu, romantizmu cez hudbu 20. storočia až po skladby súčasnej hudby európskych a slovenských skladateľov.

Na rozborovom seminári odborná porota v zložení: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art.; Mgr. art. et MgA. Oľga Bystrianska, ArtD.; Mgr. Tatiana Kanišáková PhD., doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., s predsedníčkou prof. MgA. Blankou Juhaňákovou, ArtD., poskytla zbormajstrom cenné rady a pripomienky s cieľom pomôcť ich umeleckému vývoju a rastu.

O 16:30 sa začal slávnostný galakoncert spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov v podmanivých priestoroch Koncertnej siene Reduty, ktorá sa pýši ideálnymi podmienkami svojich akustických možností pre zborový spev, čo zaiste ocenil každý jeden zbormajster súťažiacich zborov.

Po príhovoroch vedúcich osobností realizačného tímu, SKCaK a NOC nasledoval koncertný program, poskladaný zo skladieb všetkých zúčastnených zborov, ktoré týmto telesám vybrala odborná porota.

Na galakoncerte odzneli skladby:

 1. Carl Orff – Odi et amo v podaní speváckeho zboru Rozkvet z Prievidzi pod vedením Jána Glosa,
 2. Urmas Sisask – Sanctus v interpretácii Trenčianskeho speváckeho zboru z Trenčína pod vedením Jozefa Vakoša,
 3. Nitra milá, Nitra v podaní speváckeho zboru Emerám. Táto skladba od neznámeho autora zaznela v harmonizácii zbormajstra tohto zboru Juraja Beláka,
 4. Antonio Lotti – Regina Coeli v podaní Miešaného speváckeho zboru Lipka pod vedením zbormajsterky Márie Mišunovej,
 5. Ola Gjeilo – Ubi caritas v interpretácii Zboru svätého Michala pod vedením Róberta Kováča,
 6. Jiří Pospíšil – Haviare, haviare, Ej, zakvákaly vrany v podaní Komorného miešaného speváckeho zboru Artanno pod vedením zbormajsterky Anežky Balušínskej za sprievodu akordeónu, ktorého sa hostila Iveta Gogová,
 7. ako posledná skladba zaznelo Jubilate Deo od Lászla Halmosa v interpretácii Miešaného speváckeho zboru Cantus pod vedením zbormajstra Juraja Jartima.

Na galakoncerte sa, žiaľ, z časových dôvodov nemohol zúčastniť zbor Bárdos Lajos Vegyeskar z Veľkého Medera pod vedením Orsovic Yvette.

Po interpretačnej prezentácii všetkých zborov nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov, o ktorých rozhodla odborná porota.

Okrem predsedníčky odbornej poroty súťaže Viva il canto, riaditeľky SKCaK, generálneho riaditeľa NOC sa na slávnostnom odovzdávaní cien zúčastnili aj viceprimátor mesta Spišská Nová Ves PaedDr. Dávid Demečko, PhD., a riaditeľka ZUŠ v Spišskej Novej Vsi Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art.

Bodku za celým podujatím dala svojím slávnostným príhovorom a zhodnotením tohto ročníka predsedníčka poroty prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.

Celým podujatím sprevádzal Lukáš Frankovič, ktorý na Hviezdoslavovom Kubíne v roku 2022 vyhral v V. kategórii poézie 1. miesto a zlaté pásmo.

Prípravný výbor šiesteho ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov tvorili:

 1. Mgr. Monika Tkáčová – riaditeľka SKCaK
 2. Mgr. Patrícia Pravlíková, DiS. art. – manažérka kultúry SKCaK
 3. Ing. Renáta Harničárová – ekonomika, účtovníctvo SKCaK
 4. PhDr. Soňa Sventeková – marketing, public relation, SKCaK
 5. Mgr. Tatiana Šišková – vedúca oddelenia neprofesionálneho umenia NOC
 6. Mgr. art. Michal Stahl – odborný pracovník pre hudbu a spev

Autorkou vizuálu Viva il canto 2023 je Mgr. art. Katarína Cermanová.

Hlavným organizátorom bolo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom Viva il canto je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Partneri podujatia: mesto Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj, Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi a Talenty kraja.

Tento článok bol zverejnený 16. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.