Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Publikácia kolektívu autorov (zostavovatelia S. Chomová a M. Krystoň)  Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax obsahuje príspevky z rovnomennej konferencie realizovanej NOC. Ide o publikáciu monotematicky zameranú  na aktuálne otázky záujmového vzdelávania dospelých, ktoré je významnou oblasťou kultúrnej andragogiky i kultúrno-osvetovej činnosti. Publikácia predstavuje syntézu rôznych prístupov a prepája teoreticko-výskumný pohľad s odborno-metodických a prakticko-osvetovým prístupom. Syntetizujúcim elementom jednotlivých príspevkov je orientácia na analýzu stavu záujmového vzdelávania a predovšetkým na jeho ďalšie skvalitnenie. Zárukou kvality publikácie sú príspevky osobnosti v andragogike, ktoré sa otázkami vzdelávania, záujmového vzdelávania dospelých zaoberajú dlhodobo (V. Prusáková, R. Čornaničová, M. Krystoň, S. Chomová a ďalší) ako aj vhodne zaradené príspevky, ktoré popisujú skúsenosti s realizáciou záujmového vzdelávania v praxi. Zborník poukazuje na význam záujmového vzdelávania v oblasti kultúry a je vhodný tak pre odborníkov, zaoberajúcich sa záujmovým vzdelávaním ako aj pre realizátorov záujmového vzdelávania v praxi. Predstavuje cenný príspevok k rozvoju problematiky záujmového vzdelávania ako súčasti kultúrno – osvetovej činnosti.

Zostavila: PhDr. Svetlana Chomová PhD., Doc. PaeDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Autori: kolektív autorov
Vydalo: NOC, Bratislava 2011

ISBN: 978-80-7121-336-9
Počet strán: 137

Cena: 10,85 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.