Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Metodický materiál Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry bol spracovaný k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011. Cieľom toto materiálu je inštruovať pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry v otázkach spolupráce s dobrovoľníkmi, rozšíriť vzdelávanie týchto pracovníkov o nový obsahovo-tematický celok.
Publikácia podáva základnú charakteristiku dobrovoľníctva ako sociálneho fenoménu, vymedzuje kľúčové pojmy a prezentuje metódy a konkrétne postupy zapájania dobrovoľníkov do činnosti organizácií a subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry so zámerom podporovať ich úsilie o širšie využitie potenciálu dobrovoľníckej činnosti.
Súčasť predkladanej metodickej príručky tvorí aj zoznam literatúry k dobrovoľníctvu, databáza neziskových organizácií v oblasti kultúry, ktoré využívajú služby dobrovoľníkov a organizácií venujúcich sa náboru, školeniu a vzdelávaniu dobrovoľníkov.

 

Zostavila: PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Autori: PhDr. Svetlana Chomová,PhD., Doc. Tatiana Matulayová, Phd., PhDr. Veronika Vasilová, Bc. Kristína Sláviková
Vydalo: NOC, Bratislava 2011-08-02

ISBN: 978-80-7121-334-5
Počet strán: 53

Cena: 0,–€

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.