Publikácie

Kultúra bez bariér

Národné osvetové centrum vydalo novú publikáciu s názvom Kultúra bez bariér, ktorá prináša informácie o kultúrnych aktivitách podporujúcich integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením.

Čítať viac »

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.