Publikácie

Kultúra bez bariér

Národné osvetové centrum vydalo novú publikáciu s názvom Kultúra bez bariér, ktorá prináša informácie o kultúrnych aktivitách podporujúcich integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením.

Čítať viac »

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Čítať viac »

Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes

Publikácia retrospektívne analyzuje základné rámce histórie a tradície občianskeho vzdelávania dospelých v Českej republike a na Slovensku. Jednotlivé štúdie sledujú kľúčové témy: metodiky a politiky vzdelávania dospelých, problematiku občianskeho vzdelávania

Čítať viac »

Kultúra v štyroch dejstvách

Kde žijú na Slovensku kultúrni všežravci? Vnímame Gustáva Husáka ako hrdinu alebo ako zločinca? Kam nás to viac priťahuje? Na východ alebo na západ? Kto stojí na oboch barikádach kultúrnej

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.