Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry

Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry

Publikácia predstavuje učebnicu dištančného vzdelávania, ktorej cieľom je poskytnúť informácie dotýkajúce sa problematiky ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva sídla pracovníkom v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, širšej odbornej verejnosti a záujemcom o túto oblasť Učebnica rozširuje vzdelávanie pracovníkov v oblasti kultúry o problematiku poznávania, hodnotenia, prezentácie a využívania historických spoločenských a kultúrnych zdrojov sídla. Učebnica je členená do 4 častí, ktoré sú identické s modulmi dištančného vzdelávania, ktoré NOC plánuje realizovať v nasledujúcom období.
Publikácia prináša základné pojmy a dokumenty, dotýkajúce sa danej problematiky, popisuje kompetencie jednotlivých úrovní verejnej správy v oblasti kultúry, ich základné úlohy a obsahový záber kultúrno-osvetovej činnosti v súčasnosti. Súčasť publikácie tvoria aj hlavné trendy európskeho rozvoja a vízie rozvoja kultúry, charakteristika historickej, spoločenskej a kultúrnej kontinuity, procesov jej narušenia a možnosti obnovy po roku 1989. Významnú časť učebnice tvoria možnosti a procesy uplatnenia, zhodnotenia a využívania zdrojov územia, medzi nimi podpora živej kultúry, obnova pamiatkových objektov, rozvoj turizmu, výchovno-vzdelávací proces a pod. V prílohe sú v publikácii uvedené Metodické inštrukcie pre evidenciu pamätihodností obce.
Zámerom tohto edičného titulu je bližšie oboznámiť účastníkov vzdelávania, čitateľov, resp. záujemcov o miestnu a regionálnu kultúru s problematikou ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva sídla, inšpirovať ich k aktivitám v danej oblasti.

 

Autori: Ing. Martin Kováč, PhDr. Svetlana Chomová, PhD., PhDr. Jarmila Strelková, PhD.
Vydalo. NOC, Bratislava 2012
ISBN: 978-80-7121-339-0
Počet strán: 102

Cena: 7 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.