Publikácia Vám predstaví teoretické poznatky, metodické prístupy i dobrú prax v oblasti záujmového vzdelávania. Autori príspevkov poukazujú na realizáciu nových obsahov, postupov a aktivít v kultúrno-osvetovej činnosti.

Záujmové vzdelávanie pdf