Ponúkame všetkým, čo sa zaujímajú o dianie v kultúre pohľad na súčasné problémy a trendy v kultúrnom živote na miestnej úrovni. Dozviete sa o nových kultúrnych potrebách, kultúrnych aktivitách, kultúrnom dedičstve, tradícii a ich význame v živote rôznych komunít.

Aspekty a trendy súčasnej kultúry pdf