Prelistujte si túto publikáciu a získajte širší pohľad na problematiku voľného času. Príspevky andragógov, kulturológov i pracovníkov Národného osvetového centra z rovnomenného seminára Vám priblížia rôzne pohľady na voľný čas a jeho potenciál.

Voľny cas pdf