Úvod » Aktuality » Za Jánom Jamriškom

Za Jánom Jamriškom

Pôsobil ako hudobník, hráč na trúbke vo Vojenskom umeleckom súbore a v Tanečnom orchestri československej televízie v Bratislave. Ján Jamriška, náš priateľ a spolupracovník, ukončil svoju pozemskú životnú púť 18. decembra 2020.

Bol nielen spoluzakladateľom Združenia dychových hudieb Slovenska, kde dlhé roky pôsobil ako tajomník či predseda, ale i úspešný hudobný skladateľ, vďaka ktorému vznikli autorské kompozície a úpravy skladieb pre dychové hudby. V rámci Združenia dychových hudieb Slovenska spolupracoval aj s Národným osvetovým centrom a Hudobným fondom. Za jeho veľmi prínosnú angažovanosť v oblasti dychovej hudby a za jeho kompozície a úpravy mu v roku 2003 udelil Hudobný fond Cenu Karola Pádivého. V tom istom roku bol ocenený aj Národným osvetovým centrom Medailou Daniela Gabriela Licharda za významný podiel na rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti, pri ochrane, šírení a prezentácii nehmotného kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike i v zahraničí.

Organizoval festivaly, dychfesty, tvorivé dielne pre deti a mládež, vzdelávacie semináre a projekty pre členov dychových hudieb.

Navždy sa zapíše ako významná osobnosť v oblasti rozvoja dychovej hudby na Slovensku.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, blízkym a spolupracovníkom i vďaku v mene interpretov, poslucháčov, divákov a všetkých priaznivcov dychovej hudby.

Česť jeho pamiatke!

Tento článok bol zverejnený 21. 12. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.