Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Vychádza prvé číslo Reflexií kultúry s témou spokojnosti s ponukou kultúrnych podujatí!

Vychádza prvé číslo Reflexií kultúry s témou spokojnosti s ponukou kultúrnych podujatí!

Národné osvetové centrum prináša nový formát výstupov, ktorými chceme sprostredkovať analýzy týkajúce sa kultúry na Slovensku. Prvé číslo v autorskej spolupráci Michaely Šedovič a Moniky Hergezelovej s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí? je ďalšou zo sekundárnych analýz dát z Kontinuálneho sociologického výskumu kultúry v Slovenskej republike.

Základným predpokladom analýzy je, že úspech kultúrneho manažmentu a kultúrnej politiky štátu sa ukazuje spokojnosťou obyvateľstva a vysokou účasťou na kultúrnych podujatiach. V prvej časti analytického dokumenty sa autorky zaoberajú kultúrnymi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za fungovanie a šírenie kultúry na celom území štátu.

Z údajov, ktoré pochádzajú z výskumu spotreby kultúry (2016), autorky identifikovali faktory, ktoré najviac ovplyvňujú návštevnosť obyvateľov v kultúrnych inštitúciách a na kultúrnych podujatiach

Kultúrne podujatia, ktoré mali respondenti na výber:

◖Činohra, opera, opereta, muzikál, balet

◖Predstavenie ochotníckeho divadla

◖Festival – divadelný, filmový, multižánrový

◖Tanečné predstavenie

◖Hudobný koncert

◖Podujatie tradičnej ľudovej kultúry

◖Módna prehliadka

 

Kultúrne inštitúcie, ktoré boli na výber:

◖Múzeá

◖Hrady, zámky, skanzeny

◖Galérie, výstavy, ateliéry

◖Kino

◖Diskotéka, klub

Našim cieľom bolo pomenovať, ktoré faktory podmieňujú návštevnosť kultúrnych podujatí a kultúrnych inštitúcií. Kultúrna politika je na Slovensku prevažne v správe vyšších územných celkov, preto sa naša analýza sústredila na krajskú úroveň. Najvýraznejšie rozdiely boli identifikované v účasti na kultúre medzi Bratislavským krajom na jednej strane a Žilinským a Košickým krajom na druhej strane. Tieto rozdiely sa snažíme v analýze vysvetliť. Zdá sa, že najvýraznejším faktorom, ktorý túto návštevnosť v Košickom kraji znižuje, je nedostatočná ponuka, ktorú obyvatelia pociťujú. Samozrejme, tento problém sa netýka veľkých miest, ako sú Košice, či Žilina, nedostatok príležitostí a veľkú vzdialenosť ku kultúre pociťujú práve obyvatelia týchto krajov, ktorí nežijú vo veľkých mestách.

Tento článok bol zverejnený 19. 3. 2018 a naposledy aktualizovaný 16. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.