Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Vychádza druhé číslo Reflexií kultúry. Národné osvetové centrum po prvýkrát vydáva analytickú publikáciu zo štatistického zisťovania Kult

Vychádza druhé číslo Reflexií kultúry. Národné osvetové centrum po prvýkrát vydáva analytickú publikáciu zo štatistického zisťovania Kult

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Miriam Šebová a Tomáš Malatinec z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v publikácii predstavujú analýzu efektivity múzeí. Ako argumentujú, analýza efektívnosti verejných kultúrnych inštitúcií pomáha vidieť, v ktorých oblastiach v týchto inštitúciách dochádza k nepomeru medzi vstupmi a výstupmi. Je tak možné sústrediť sa na účelovosť vynaložených finančných prostriedkov. Primárnym cieľom je skúsiť upozorniť na možnosti zlepšiť manažment týchto inštitúcií.

Efekívnosť múzeí sa v našej analýze meria pomerom vstupov, ktorými múzeum disponuje, a výstupov, ktoré s týmito vystupmi môže vytvoriť. Táto metóda sa volá analýza obalových dát (po anglicky má skratku DEA, data envelopment analysis). Na základe výpočtu boli v analýze všetky slovenské múzeá zoradené podľa poradia od efektívnych k najmenej efektívnym. Podľa výpočtu je až 80 % múzeu na Slovensku je pod hranicou efektívnosti.

Následne sa v analýze autori sústredia na zistenie, ktoré faktory najviac ovplyvňujú efektívnosť múzeí. Ako podstatné faktory sa ukázali

  • Počet zamestnancov
  • Počet návštevníkov
  • Vlastné príjmy múzea

Väčšina málo efektívnych múzeí má málo návštevníkov. Autori analýzy odporúčajú, že dané múzeá by mali lepšie pracovať s daným rozpočtom na svojom marketingu a propagácií, a zvýšenou návštevnosťou pomôžu zvýšiť svoju efektívnosť. Ako uvádzajú autori v závere, návštevnosť múzeí na Slovensku postupne klesala. Mnohé inovácie v práci s návštevníkmi by tento trend mohli obrátiť.

 

Tento článok bol zverejnený 28. 5. 2018 a naposledy aktualizovaný 16. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.