Erasmus - Zvyšovanie odbornosti v kultúre
 

Názov projektu: Zvyšovanie odbornosti v kultúre / Improving expertise in culture
Prijímateľ: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1
Začiatok projektu: 1. 9. 2020
Celkové trvanie projektu: 20 mesiacov
Koniec projektu: 30. 4. 2022
Výška poskytnutého grantu: 15 560,- €

 

Cieľom programu Erasmus+ je zvýšiť kvalitu vzdelávania dospelých, rozvoj odborných kompetencií. Projekt je určený pre organizácie a zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých.

Profesionálom, pracujúcim v sektore vzdelávania dospelých, poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá.

Zameriava sa na spoločné problémy, akými sú uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému. Erasmus+ zvýši mieru dostupnosti vzdelávania dospelých a zlepší zručnosti občanov celej Európy.

Vzdelávanie zamestnancov NOC sa zabezpečuje prostredníctvom mobilít:

  • 1 mobilita = návšteva 1 krajiny = účasť na 1 vzdelávacom programe – min. 2 dni až 2 mesiace.
  • Typy mobilít, ktoré si môžu zamestnanci zvoliť sú:
    • štruktúrované kurzy, školenia, semináre, workshopy, konferencie atď.
    • job shadowing