Úvod » Aktuality » Zvyšovanie odbornosti v kultúre / Improving expertise in culture (Erasmus+ KA1)

Zvyšovanie odbornosti v kultúre / Improving expertise in culture (Erasmus+ KA1)

NOC publikácia Erasmus+ príručka - obálka
Národné osvetové centrum vydalo informačno-popularizačnú príručku z realizovaných mobilít programu Erasmus+ KA1.

Národné osvetové centrum vydalo informačno-popularizačnú príručku z realizovaných mobilít, príklady dobrej praxe, ukážky zo vzdelávacieho procesu a zaujímavosti účastníkov programu Erasmus+ KA1 s názvom Zvyšovanie odbornosti v kultúre“.

V uvedenom propagačnom materiáli prinášame prehľad absolvovaných vzdelávacích aktivít, počas ktorých zamestnanci získali nové poznatky a inšpirácie, mohli si vymieňať skúsenosti. Všetko získané budú môcť preniesť do svojej ďalšej odbornej práce pre NOC a pomôže im to inovatívne pristupovať k riešeniu svojich osobných i pracovných úloh a situácií.

Tento článok bol zverejnený 9. 2. 2023 a naposledy aktualizovaný 11. 2. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.