Úvod » Aktuality » Cesta k detskému prednesu – od čitateľského zážitku k vedomej tvorbe výrazu

Cesta k detskému prednesu – od čitateľského zážitku k vedomej tvorbe výrazu

Workshop Cesta k detskému prednesu
Pozvánka na tvorivý seminár v rámci festivalu TVOR•BA 2023

Tvorivý seminár je určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry základných škôl, ale i pedagógom základných umeleckých škôl.

Kde: V-klub, Národné osvetové centrum, Bratislava

Kedy: 9. 3. 2023 (štvrtok) od 9.00 do 15.00

Organizuje: Národné osvetové centrum, Bratislava

Kontakt: Mgr. art. Renta Jurčová, e-mail: renata.jurcova@nocka.sk, tel. č.: +421 2 204 71 249

Na seminári budú hľadať odpovede na otázky:

  • ako si vybrať vhodný text na prednes a ako ho dramaturgicky upraviť,
  • ako postupovať pri interpretácii literárneho textu,
  • ako využiť prvky dramatickej hry v práci s recitátormi a podporiť ich predstavivosť,
  • ako predstavu o texte premietnuť do zvukovej realizácie prostredníctvom slovných a mimoslovných výrazových prostriedkov.

Lektorka: Mgr. Eliška Sadíleková

Vyše 30 rokov sa venuje práci s recitátormi, v Osvetovom ústave v Bratislave ako odborná pracovníčka organizovala celoštátne prehliadky v oblasti umeleckého prednesu a amatérskeho divadla. Je lektorkou mnohých vzdelávacích podujatí pre recitátorov aj pedagógov, členkou odborných porôt všetkých stupňov súťaží v umeleckom prednese, členkou Poradného zboru pre umelecký prednes pri Národnom osvetovom centre. Na základných školách približuje deťom literatúru prostredníctvom výtvarno-dramatickej hry a inscenovaného čítania a v rámci neziskovej organizácie Osmijanko pripravuje tvorivé aktivity na podporu čítania detí.

foto Mgr. Eliška Sadíleková

Registrovať sa môžete elektronicky: https://forms.gle/wasGVrbfGMaBQYgU6

Limitovaný počet účastníkov: 15 osôb
Vzdelávanie je bezplatné.
Prihlasovanie je možné do 2. 3. 2023.

Tento článok bol zverejnený 14. 2. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.