Muzičky 2021

V dňoch 18. – 23. júla 2021 sa v rekreačnom stredisku Drieňok na Teplom vrchu pri Rimavskej Sobote uskutočnila tvorivá dielňa Muzičky 2021.

V dňoch 18. – 23. júla 2021 sa v rekreačnom stredisku Drieňok na Teplom vrchu pri Rimavskej Sobote uskutočnila tvorivá dielňa Muzičky 2021.

Už niekoľko rokov je cieľom tvorivej dielne rozvíjať u detí zručnosti všeobecnej múzickej výchovy a interpretácie tradičných foriem ľudovej hudby.

V predošlých ročníkoch prebiehalo podujatie spoločne so svojou sesterskou tvorivou dielňou Malí tanečníci, ktorá má podobný zámer so špecializáciou na ľudový tanec. V rámci tradičnej ľudovej kultúry oba žánre úzko súvisia a sú funkčne prepojené. Jedným z cieľov týchto tvorivých dielní je oboznámiť účastníkov aj s týmto kontextom a viacerými významovými rovinami hudobného a tanečného folklóru. V tomto ročníku sa pre nepriaznivú situáciu uskutočnila hudobná dielňa samostatne.

Pod vedením skúsených hudobných pedagógov mali hudobníci možnosť osvojiť si štýlovú improvizačnú interpretáciu hudobných štýlov z Horehronia a zo Šariša pod vedením lektorov M. Nogu, M. Verónyho, J. Teja, Ľ. Gašpara a V. Gurbaľa v jednotlivých nástrojových skupinách. Okrem toho si pod odborným vedením tanečných lektorov A. Linckeho a K. Babčákovej vyskúšali základy tanečnej interpretácie vybraných typov tanca, ktorým sa venovali v priebehu tábora v rámci hudobných lekcií.

Takýto komplexný prístup s využitím metodiky konštruktívnej tanečnej pedagogiky prispieva k osvojeniu tempo-rytmických a štýlotvorných znakov ľudovej hudby inovatívnou a pre mladých hudobníkov zaujímavou formou.

Súčasťou tvorivých dielní bola aj prednáška a prezentácia tradičných drevených hračiek z gemersko-malohontskej obce Kyjatice ich súčasným výrobcom, spoločná „opekačka“, animačné aktivity a návšteva vyhliadkovej veže a salaša Zbojská. Záverečná návšteva múzea nositeľa tradícií Mikuláša Gigaca na Šumiaci, spojená s prezentáciou tradičného bývania, odevu a spôsobu života na Horehroní, bola pre mladých hudobníkov zaujímavým vrcholom tvorivého týždňa originálneho vzdelávania v oblasti tradičnej kultúry Horehronia.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Národné osvetové centrum v Bratislave a OZ Rodon Klenovec v zastúpení S. Zvarovej a J. Zvaru, v spolupráci s GMOS v Rimavskej Sobote.

Tento článok bol zverejnený 11. 8. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.