Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Kultúrne dedičstvo versus pivné sety…

Kultúrne dedičstvo versus pivné sety…

Kokavské etnodielne 2021
Tohtoročné Kokavské etnodielne sa uskutočnia formou online webinárov prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Tohtoročné Kokavské etnodielne 2021 nielen pre študentov z cyklu letných škôl pri Festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou sa uskutočnia v dňoch 5.- 6. augusta 2021 formou online webinárov prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Témou tohto online ročníka je Kultúrne dedičstvo versus pivné sety. K príprave dramaturgie folklórneho podujatia.

Účastníkom budú prostredníctvom webinárov predstavené možnosti kvalitnej prípravy dramaturgie folklórneho festivalu, tvorivej dielne v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu (škola tanca, výchovný koncert, workshop), súťaže v oblasti folklórneho hnutia, prípravy tvorby piesňovej zbierky i javiskovej prezentácie.

Cieľovú skupinu podujatia tvoria študenti a absolventi katedier etnológie, ale aj aktívni pracovníci z oblasti folklórneho hnutia (vedúci folklórnych kolektívov, organizátori podujatí, metodickí pracovníci) a kultúrni pracovníci samospráv.

Lektormi a lektorkami sú odborní a vedúci pracovníci kultúrno-osvetových inštitúcií, choreografka a tanečná pedagogička Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, etnochoreologička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., etnologičky PhDr. Andrea Jágerová a Mgr. Marianna Svoreňová, etnomuzikológovia Mgr. Peter Obuch, PhD. a Mgr. Michal Noga.

Organizátormi podujatia sú Národné osvetové centrum a Obec Kokava nad Rimavicou. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ZOOM: 5. 8. 2021 OD 16:00, ID: 87951707100, HESLO: 185738
ZOOM: 6. 8. 2021 OD 10:00, ID: 89453169935, HESLO: 118928

Kokavské etnodielne 2021 – plagát

Tento článok bol zverejnený 4. 8. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.