Tohtoročné Kokavské etnodielne 2021 nielen pre študentov z cyklu letných škôl pri Festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou sa uskutočnia v dňoch 5.- 6. augusta 2021 formou online webinárov prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Témou tohto online ročníka je Kultúrne dedičstvo versus pivné sety. K príprave dramaturgie folklórneho podujatia.

Účastníkom budú prostredníctvom webinárov predstavené možnosti kvalitnej prípravy dramaturgie folklórneho festivalu, tvorivej dielne v oblasti tradičnej kultúry a folklorizmu (škola tanca, výchovný koncert, workshop), súťaže v oblasti folklórneho hnutia, prípravy tvorby piesňovej zbierky i javiskovej prezentácie.

Cieľovú skupinu podujatia tvoria študenti a absolventi katedier etnológie, ale aj aktívni pracovníci z oblasti folklórneho hnutia (vedúci folklórnych kolektívov, organizátori podujatí, metodickí pracovníci) a kultúrni pracovníci samospráv.

Lektormi a lektorkami sú odborní a vedúci pracovníci kultúrno-osvetových inštitúcií, choreografka a tanečná pedagogička Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, etnochoreologička Mgr. Katarína Babčáková, PhD., etnologičky PhDr. Andrea Jágerová a Mgr. Marianna Svoreňová, etnomuzikológovia Mgr. Peter Obuch, PhD. a Mgr. Michal Noga.

Organizátormi podujatia sú Národné osvetové centrum a Obec Kokava nad Rimavicou. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ZOOM: 5. 8. 2021 OD 16:00, ID: 87951707100, HESLO: 185738
ZOOM: 6. 8. 2021 OD 10:00, ID: 89453169935, HESLO: 118928

Kokavské etnodielne 2021 – plagát