Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2021 sa bude konať.

Sledujte termíny krajských súťaží na našom webe a prihláste sa cez náš elektronický systém.

Tešíme sa na vás!

Šaffova ostroha – Národné osvetové centrum (nocka.sk)