Metodické listy

2019

2019-Muzikoterapia u detí s PAS

2018

2018-01 – Hudba v detskom divadle

2017

2017-04 – Harmónia a inštrumentácia ľudovej piesne pre dychovú hudbu

2017-03 – Poďme si zaspievať

2017-02 – Ako písať film

2017-01 – Bez cvičenia niet tancovania

2016

2016-04 – Životaschopné divadlo – koncept pre 21. storočie

2016-03 – Hra s hudbou

2016-02 – Krajina a príroda a jej fotografovanie

2016-01 – Ako sa stať dobrým moderátorom

2015

2015-04 – Škola hrou

2015-03 – Hlasová rozcvička nielen pre najmenších

2015-01 – Vstupujeme do sveta zvuku, otvárame uši, mysle i srdcia

 

2014

2014-04 – Výtvarné umenie ako inšpirácia pre tvorbu detí

2014-03 – Tvorivé písanie

2014-02 – My sme malí muzikanti, my budeme pekne hrať!(?)

2014-01 – Základné postupy pri nakrúcaní neprofesionálnych filmov

 

Rôzne

Ako formovať umelecký prednes

 

Štýlová interpretácia podľa hry Jozefa Kroku Češľaka

Metodické videá sú určené pre výučbu štýlovej interpretácie podľa hry Jozefa Kroku Češľaka. Jozef Kroka Češľak bol významný zemplínsky primáš, pochádzajúci z obce Zámutov. Jeho hra sa vyznačovala veľmi špecifickou variačnou technikou. Lektorom metodických videí je huslista Michal Noga, ktorý sa týmto herným štýlom zaoberal niekoľko rokov prostredníctvom terénnych výskumov realizovaných bezprostredne s Jozefom Krokom Češľakom. Získané vedomosti, ktoré si osvojil aj ako interpret vám teraz ponúka v niekoľkých lekciách a cvičeniach, ktoré zostavil vychádzajúc z praxe lektora mnohých hudobných workshopov.

 

Lektor: Michal Noga
Hudobný sprievod pre cvičenia: Ján Tej – kontrabas, Juraj Líška – viola
Fotografie: súkromný archív rodiny Jozefa Kroku Češľaka a Štefana Višňovského
Zvuk, strih, kamera: Peter Zákuťanský
Námet a scenár: Michal Noga
Réžia: Peter Zákuťanský a Michal Noga
Poďakovanie: Ľudmila Iványiová, Daniel Cepka, Rusyn Media
© Národné osvetové centrum