Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Kultúrno-spločenské aktivity starších ľudí

Kultúrno-spločenské aktivity starších ľudí

Metodický materiál sa zaoberá seniormi ako cieľovou skupinou kultúrno-výchovného pôsobenia, ich životným štýlom a programom, obsahuje syntetizované, najfrekventovanejšie, pútavé a prakticky použiteľné metodické podujatia, postupy a námety, ktoré sa osvedčili v práci rôznych organizácií a inštitúcií. Zároveň prináša informácie o pracoviskách a organizáciách (s kontaktnými adresami), ktoré možno využiť pri realizácii podujatí pre starších ľudí.

Materiál bol vydaný pre potreby regionálnych osvetových stredísk a organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Autori:  Čornaničová R., Pašková V.
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2002

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.