Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Marketing v kultúre

Marketing v kultúre

Publikácia je zameraná na základné informácie o problematike marketingu v oblasti kultúry. Obsah tvoria témy ako kultúra v ére globalizácie, trh služieb, jeho formy, typy a mechanizmy pôsobenia, marketingová analýza trhu, marketingová koncepcia a marketingová stratégia inštitúcie. Titul obsahuje aj príklady marketingových procesov v praxi rezortu kultúry a zoznam literatúry.

Publikácia bola vydaná pre manažérov kultúry a pre potreby vzdelávacích aktivít NOC ako študijný materiál.

Autor: Miroslav Tuma
Vydalo: Národné osvetové centrum 2002

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.