Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Teoretické otázky celoživotného vzdelávania v oblasti kultúry

Teoretické otázky celoživotného vzdelávania v oblasti kultúry

Publikácia predstavuje materiály a príspevky zo seminára, ktorý uskutočnilo oddelenie vzdelávania NOC v Bratislave v apríli 2004.
Cieľom publikácie je podčiarknuť strategický význam celoživotného vzdelávania, rozvíjať ho v novom kontexte, priblížiť nové aspekty i nové poznatky v oblasti teórie celoživotného vzdelávania kultúrno-osvetovým pracovníkom, usmerniť pracovníkov regionálnych osvetových stredísk i širšiu odbornú verejnosť a prispieť tak ku skvalitneniu realizácie vzdelávania v oblasti kultúry.
Zborník tvoria  materiály mapujúce a dokumentujúce aktuálne otázky, ktoré súčasná andragogická teória rozpracúva. Prezentujú ich  popredné osobnosti z oblasti andragogiky i vzdelávania dospelých na Slovensku (PhDr. Dušan Kulich, doc. PhDr. Viera Prusáková, CSc., PhDr. Vladimír Frk, CSc., doc. Rozália Čornaničová, CSc., PhDr. Svetlana Chomová. Zborník zároveň  prináša i príspevky z diskusie na seminári,  ktoré ilustrujú realizáciu celoživotného vzdelávania v regiónoch (Mgr. Jarmila Čičková, Mária Hladká).
Publikácia je určená odbornej verejnosti, predovšetkým kultúrno-osvetovým pracovníkom.
Autori: kolektív autorov
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2004
Cena: 1,96 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.