Inšpirujte sa informáciami z Českej republiky i Európy pri pohľade na riadenie pracovníkov v zrelom veku. Publikácia prináša informácie zamerané na zvýšenie povedomia o prínosoch starších pracovníkov pre spoločnosť i organizácie a praktické postupy zamerané na ich efektívne riadenie. V prílohách nájdete príklady dobrej praxe, tabuľky, grafy a odbornú literatúru k danej téme.

Age management pro zaměstnavatele