Aktuality

 
 • Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého

  Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Národným osvetovým centrom pozývajú spevácke zbory na 38. ročník Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 27. 10. 2018. […]

   
 •  
 • Otvorené – ústretové – prístupné

  Národné osvetové centrum a Ministerstvo kultúry SR pozývajú na odborné interaktívne vzdelávacie podujatie zamerané na zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debariérizácie kultúrnych inštitúcií […]

   
 •  
 • Slovenské filmy bodovali na UNICA

  Na 80. ročníku svetového kongresu a festivalu neprofesionálneho filmu UNICA, ktorý sa začiatkom septembra uskutočnil v českom Blansku, získali dve ocenia aj filmy zo Slovenska z kolekcie filmov ocenených na […]

   
 •  
 • Odborný seminár o sociálnej prevencii

  Národné osvetové centrum pozýva na dvojdňový seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Odborný seminár sa uskutoční 4. a 5. októbra v Považskej Bystrici. Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov, záväznú prihlášku pošlite […]

   
 •  
 • Víkendový kurz zbormajstrov 2018

  Národné osvetové centrum pozýva záujemcov na víkendový kurz zbormajstrov všetkých druhov speváckych zborov, ktorý sa uskutoční 7. – 9. septembra 2018 v Rimavskej Sobote. Účastnícky poplatok je 10 eur. Prihlášky […]

   
 •  
 • Výtvarné spektrum má nové logo

  Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby mala tento rok aj špeciálnu tematickú kategóriu: návrh loga Výtvarného spektra. Zvíťazila v nej Barbora Ďurinová zo Strednej umeleckej školy Trenčín a logo, ktoré navrhla, […]

   
 •  
 • NOC má nového generálneho riaditeľa

  Ministerstvo kultúry SR s účinnosťou od 4. júla 2018 vymenovalo nového generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, je ním JUDr. Ing. Michal Bartók.Ministerstvo kultúry SR s účinnosťou od 4. júla 2018 […]

   
 •  
 • Slovenská kronika 2018

  Národné osvetové centrum vyhlásilo už 10. ročník celoštátnej súťaže kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Cieľom súťaže s dvojročnou periodicitou je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie […]

   
 •  
 • Animácia kultúrnych aktivít

  Národné osvetové centrum ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho […]

   
 •  
 • Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

  Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť […]

   
 •