Sociálna prevencia 1/2023

Sociálna prevencia 1/2023 článok 600x395
Témou čísla je prevencia v kontexte súčasných kríz.

Číslo 1/2023 je opäť tlačeným vydaním odborného časopisu, ktoré vychádza tentoraz s podtitulom Prevencia v kontexte súčasných kríz.

V časopise sa nachádzajú príspevky: Poruchy užívania nikotínu v kontexte životných stresorov, Alkohol a tehotenstvo – možnosti prevencie, Látkové a behaviorálne závislosti. Venuje sa aj pálčivým témam, ako sú prevencia násilia proti LGBTQ+ komunite, sebapoškodzovanie u detí a mládeže či psychosociálne následky obezity v populácii. V obsahu rezonuje aj téma, ako predchádzať agresívnemu správaniu v napätých situáciách, či témy násilia páchaného na ženách v marginalizovaných rómskych komunitách, prevencie v marginalizovaných rómskych komunitách a téma sociálno-ekonomických problémov a sociálnopatologických javov.

V obsahu môže čitateľ nájsť aj ďalšie aktuálne témy, ako prevencia rešpektujúcou výchovou či psychická manipulácia. V závere čísla sú publikované príspevky týkajúce sa vplyvov online prostredia: Riziká nadmerného používania internetu, Kritické myslenie ako prevencia pred šírením nelegálneho obsahu, Komunikácia v ére umelej inteligencie a jej riziká.

SOCIÁLNA PREVENCIA 1/2023

PREVENCIA V KONTEXTE SÚČASNÝCH KRÍZ

 • Prevencia násilia proti LGBTQ+ komunite
  Miroslav Mareš
 • Poruchy užívania nikotínu v kontexte životných stresorov
  Natália Kaščáková
 • Alkohol a tehotenstvo – možnosti prevencie
  Karel Nešpor
 • Sebapoškodzovanie u detí a mladistvých
  Lenka Lipanová
 • Psychosociálne následky obezity v populácii
  Adela Penesová
 • Ženy vo väzniciach
  Dominika Temiaková
 • Ako predchádzať agresívnemu správaniu v napätých situáciách
  Karel Nešpor
 • Násilie páchané na ženách v marginalizovaných rómskych komunitách
  Ivan Rác
 • Prevencia v marginalizovaných rómskych komunitách
  Andrej Mátel
 • Psychická manipulácia
  Barbora Kuchárová
 • Prevencia rešpektujúcou výchovou
  Ivana Škodová
 • Riziká nadmerného používania internetu
  Šárka Šuvadová, Andrea Cox
 • Kritické myslenie ako prevencia pred šírením nelegálneho obsahu
  Ján Hurtík, Viktória Norisová
 • Komunikácia v ére umelej inteligencie a jej riziká
  Vladimíra Hladíková
 • Látkové a behaviorálne závislosti
  Ingrid Hupková

Tento článok bol zverejnený 4. 8. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.