Úvod » Aktuality » Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

Erasmus príručka: Digitálne prostredie stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre
Národné osvetové centrum vydalo informačno-popularizačnú príručku z realizovaných mobilít, príkladov dobrej praxe a ukážok zo vzdelávacieho procesu z programu Erasmus+ KA1.

Národné osvetové centrum vydalo informačno-popularizačnú príručku z realizovaných mobilít, príklady dobrej praxe, ukážky zo vzdelávacieho procesu a zaujímavosti účastníkov programu Erasmus+ KA1 s názvom „Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre“.

V propagačnom materiáli prinášame prehľad absolvovaných vzdelávacích aktivít, počas ktorých zamestnanci získali nové poznatky a inšpirácie, mohli si vymieňať skúsenosti. Všetko získané budú môcť preniesť do svojej ďalšej odbornej práce pre NOC a pomôže im to inovatívne pristupovať k riešeniu svojich osobných i pracovných úloh a situácií.

Tento článok bol zverejnený 17. 7. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.