Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Tréning Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Tréning Konsenzus, depolarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

Online tréning realizovalo oddelenie vzdelávanie, výskumu a štatistiky NOC v dňoch 18. a 19. novembra 2020 v rámci prioritného projektu Ministerstva kultúry SR Občiansky aktivizmus. Lektormi tréningu boli Dušan Ondrušek, Zuzana Fialová a Lukáš Zorád z PDCS, o. z.
Cieľom podujatia bolo hľadať a nachádzať stred a konsenzus v kultúrne a hodnotovo rozdelených skupinách a komunitách. Účastníci (pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania a tretieho sektora) získali nielen teoretické vedomosti a nové informácie o konflikte záujmov rôznych skupín, ale mali možnosť vyskúšať si v reálnych situáciách stratégie a taktiky na preklenutie a zmiernenie extrémistických postojov a názorov v konkrétnych podmienkach. Lektori poukázali na dôležitosť a potrebu v polarizovanej komunikácii uvádzať fakty, dodržiavať pravidlá diskusie, riadiť spor, hľadať porozumenie a snažiť sa o prijatie opozičných názorov. Zdôraznili tiež úlohu mediátora – premosťovača v konflikte a poskytli návody a postupy vhodné najmä pre online priestor, ktorý poskytuje anonymitu a umožňuje eskaláciu názorov.
Tréning poskytol účastníkom možnosť vidieť konflikty a formy ich riešenia vo videoukážkach, diskusiách a taktiež formou rolovej hry mali možnosť precvičiť si a vyskúšať metódy, ako zmierňovať extrémne názory v spoločnosti. Tréning absolvovalo 19 účastníkov.

Tento článok bol zverejnený 25. 1. 2021 a naposledy aktualizovaný 29. 1. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.